Hỗn hợp X gồm 1 ancol no đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 1 anco...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 1 ancol no đơn chức mạch hở và 1 ancol không no, đơn chức mạch hở có chứa liên kết đôi C=C. đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X thu được 0,26 mol CO2 và 0,3 mol H2O. vậy 2 ancol đó là: A. CH3OH và CH2=CH-CH2OH B. C2H5OH và CH2=CH-CH2OH C. CH3OH và CH2=C(CH3)-CH2OH D. C2H5OH và CH2=C(CH3)-CH2OH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm CnH2n+2O và CmH2mO nCnH2n+2O = nH2O – nCO2 = 0,04 —> nCmH2mO = 0,1 – 0,04 = 0,06 —> nCO2 = 0,04n + 0,06m = 0,26 —> 2n + 3m = 13 Do n ≥ 1 và m ≥ 3 nên n = 2 và m = 3 là nghiệm duy nhất —> C2H5OH và CH2=CH-CH2OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP