Cho X Y là hai chất thuộc dãy...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho X, Y là hai chất...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX < MY; Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este hai chức tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O2 (đktc), thu được khí CO2 và 9,36 gam nước. Mặt khác 11,16 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br2. Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng hết với dung dịch KOH dư là A. 5,8 B. 5,04 C. 4,68 D. 5,44

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO2 = 0,59 mol nH2O = 0,52 Bảo toàn khối lượng —> nCO2 = 0,47 Quy đổi hỗn hợp E thành: CnH2n-2O2: 0,04 mol (Bằng nBr2) CmH2m(OH)2: a mol H2O: -b mol CnH2n-2O2 + (3n-3)/2O2 —> nCO2 + (n – 1)H2O 0,04………….0,06n – 0,06……..0,04n CmH2m(OH)2 + (3m-1)/2O2 —> mCO2 + (m+1)H2O a……………….1,5ma-0,5a…………..ma —> nO2 = 0,06n – 0,06 + 1,5ma – 0,5a = 0,59 và nCO2 = 0,04n + ma = 0,47 —> a = 0,11 nH2O = 0,04(n – 1) + 0,11(m + 1) – b = 0,52 —> b = 0,02 mE = 0,04(14n + 30) + 0,11(14m + 34) – 18.0,02 = 11,16 —> 4n + 11m = 47 Vì n > 3 và m ≥ 3 nên n = 3,5 và m = 3 —> Muối CnH2n-3O2K (0,04 mol) —> m = 4,68 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP