Hai chất hữu cơ X Y có thành...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hai chất hữu cơ X, Y...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hai chất hữu cơ X, Y có thành phần phân tử gồm C, H, O (MX < MY < 74). Cả X và Y đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc và đều phản ứng được với dung dịch KOH sinh ra muối. Tỉ khối hơi của Y so với X có giá trị là: A. 1,403 B. 1,333 C. 1,304 D. 1,3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X, Y có phản ứng với NaOH và có tráng gương nên có dạng HCOO-. MX < MY < 74 nên X là HCOOH và Y là HCOOCH3 —> dY/X = MY/MX = 1,304

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP