Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm một số ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng cần dùng 10,08 lit khí O2 (đktc) thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 9,90 gam H2O. Nếu đun nóng 10,44 gam hỗn hợp X như trên với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp để chuyển hết thành ete thì tổng khối lượng ete thu được là: A. 7,74 gam B. 6,55 gam C. 8,88 gam D. 5,04 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,3 và nH2O = 0,55 —> Ancol no —> nX = nH2O – nCO2 = 0,25 Số C = nCO2/nX = 1,2 —> X chứa CH3OH —> X no, đơn chức, mạch hở. mX = 0,3.12 + 0,55.2 + 0,25.16 = 8,7 Tách H2O của X —> nH2O = nX/2 = 0,125 —> mEte = mX – mH2O = 6,45 Tỉ lệ: 8,7 gam X tạo 6,45 gam ete —> 10,44 gam X tạo 7,74 gam ete.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP