Y là hexapeptit được tạo thành từ glyxin...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Y là hexapeptit được...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Y là hexapeptit được tạo thành từ glyxin. Cho 0,15 mol Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với lượng cần thiết), sau phản ứng cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam chất rắn? A. 87,3 gam B. 9,99 gam C. 107,1 gam D. 94,5 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y + 6NaOH —> 6GlyNa + H2O nNaOH phản ứng = 6nY = 0,9 —> nNaOH dư = 0,9.20% = 0,18 Chất rắn gồm GlyNa (0,9) và NaOH dư (0,18) —> m rắn = 94,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP