Một hỗn hợp gồm hai axit cacboxylic no...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hỗn hợp gồm hai ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hỗn hợp gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Lấy m gam hỗn hợp rồi thêm vào đó 75ml dung dịch NaOH 0,2M, sau đó phải dùng hết 25ml dung dịch HCl 0,2M để trung hòa kiềm dư thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X đến khối lượng không đổi thu được 1,0425 gam muối khan. Phần trăm khối lượng của axit có khối lượng phân tử bé hơn trong hỗn hợp trên là: A. 50% B. 43,39% C. 40% D. 46,61%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,015 và nHCl = 0,005 —> Muối gồm NaCl (0,005) và RCOONa (0,01) m muối = 0,005.58,5 + 0,01(R + 67) = 1,0425 —> R = 8 —> HCOOH (0,005) và CH3COOH (0,005) —> %HCOOH = 43,40%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP