Đun nóng hỗn hợp A gồm: 0 1...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng hỗn hợp A g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng hỗn hợp A gồm: 0,1 mol axeton; 0,08 mol anđehit acrylic (propenal); 0,06 mol isopren và 0,32 mol hiđro có Ni làm xúc tác thu được hỗn hợp khí và hơi B. Tỉ khối của B so với không khí là 375/203. Hiệu suất hiđro đã tham gia phản ứng cộng là: A. 87,5% B. 93,75% C. 80% D. 75,6%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mB = mA = 15 —> nB = mB/MB = 0,28 —> nH2 phản ứng = nA – nB = 0,28 —> %H2 phản ứng = 0,28/0,32 = 87,5%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP