E là este mạch không nhánh chỉ chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon E là este mạch không...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
E là este mạch không nhánh chỉ chứa C, H, O, không chứa nhóm chức nào khác. Đun nóng một lượng E với 150 ml dung dịch NaOH 1M đến kết thúc phản ứng. Để trung hoà dung dịch thu được cần 60ml dung dịch HCl 0,5M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà được 11,475 gam hỗn hợp hai muối khan và 5,52 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức. Công thức cấu tạo của este là A. CH3CH2CH2-OOC-CH2CH2COOCH3 B. HCOOCH3 và CH3COOC2H5 C. C2H5-COO-C2H5 D. CH3-CH2-OOC-CH2COOCH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,15 và nHCl = 0,03 —> Muối khan gồm R(COONa)2 (0,06) và NaCl (0,03) m muối = 0,06(R + 134) + 0,03.58,5 = 11,475 —> R = 28: -CH2-CH2- Ancol gồm AOH (0,06) và BOH (0,06) mAncol = 0,06(A + 17) + 0,06(B + 17) = 5,52 —> A + B = 58 —> A = 15 và B = 43 X là CH3-OOC-CH2-CH2-COO-CH2-CH2-CH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP