Oxi hóa 16 8 gam anđehit fomic bằng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Oxi hóa 16,8 gam anđ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Oxi hóa 16,8 gam anđehit fomic bằng oxi có mặt Mn2+ thu được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư thu được 151,2 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hóa anđehit fomic là: A. 37,5% B. 80% C. 60% D. 75%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCHO ban đầu = 0,56 X gồm HCOOH (a) và HCHO dư (b) nX = a + b = 0,56 nAg = 2a + 4b = 1,4 —> a = 0,42 và b = 0,14 —> nHCHO phản ứng = a = 0,42 —> H = 0,42/0,56 = 75%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP