Cho 5 05 gam hỗn hợp gồm K...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 5,05 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 5,05 gam hỗn hợp gồm K và kim loại kiềm A tác dụng hết với nước, để trung hòa dung dịch thu được cần dùng 250ml dung dịch H2SO4 0,3 mol/l. Biết tỉ lệ số mol của A và K lớn hơn 1:4. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2SO4 = 0,075 —> nROH = 0,15 —> nR = 0,15 MR = 5,05/0,15 = 33,67 Do K = 39 > 33,67 nên MA < 33,67 —> A là Na hoặc Li Đặt nA = a và nK = b —> a + b = 0,15 Nếu A là Na —> 23a + 39b = 5,05 —> a = 0,05 và b = 0,1 —> a/b = 1/2 > 1/4: Thỏa mãn Làm tương tự nếu A là Li, loại.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP