Nung nóng butan với xúc tác thích hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng butan với ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng butan với xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp khí X gồm C4H10, C4H8, C4H6, C4H4 và H2. Cho toàn bộ X phản ứng hoàn toàn với bình đựng dung dịch Br2 dư thấy lượng Br2 phản ứng là 1,6 gam. Nếu đem đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X ở trên thì thu được 0,36 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Vậy tỉ khối của hỗn hợp X so với H2 là: A. 11,60 B. 19,33 C. 23,20 D. 25,78

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ban đầu: nC4H10 = x Đốt X cũng như đốt Butan nên: nCO2 = 4x và nH2O = 5x —> 4x + 5x = 0,36 —> x = 0,04 —> mX = mC4H10 = 2,32 nBr2 = nC4H8 + 2nC4H6 + 3nC4H4 = 0,01 —> nH2 = nC4H8 + 2nC4H6 + 3nC4H4 = 0,01 Bảo toàn C —> nC4H10 + nC4H8 + 2nC4H6 + 3nC4H4 = 0,04 —> nX = 0,05 —> MX = 46,4 —> dX/H2 = 23,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP