Cho hỗn hợp Na và Al lấy dư...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp Na và Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp Na và Al lấy dư vào 91,6 gam dung dịch H2SO4 21,4% thì thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị V là duochanoi trả lời 7 ngày trước Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2SO4 = 91,6.21,4%/98 = 0,2 nH2O = 91,6(100% – 21,4%)/18 = 4 —> nH2 = nH2SO4 + nH2O/2 = 2,2 —> V = 49,28 (Chú ý: Bổ sung A. B. C. D giúp ad)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP