Hỗn hợp X gồm hai peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai pe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai peptit mạch hở đều có khối lượng phân tử 231 đvC. Thủy phân hoàn toàn 46,2 gam X, thu được hỗn hợp Y gồm glyxin, alanin và 14,04 gam valin. Nếu đun nóng 46,2 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 76,5. B. 53,4. C. 70,2. D. 66,6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = 0,2; nVal = 0,12 —> Val chỉ nằm trong 1 peptit Các peptit có cùng M = 231 —> Gly-Gly-Val (0,12) Peptit còn lại là (Ala)3 (0,08) —> nNaOH = 3nX = 0,6 và nH2O = nX = 0,2 Bảo toàn khối lượng: mX + mNaOH = m muối + mH2I —> m muối = 66,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP