Đốt cháy hỗn hợp X chứa 0 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hỗn hợp X c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hỗn hợp X chứa 0,2 mol Fe và 0,08 mol Al trong V lít (đktc) hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2, thu được 24,55 gam hỗn hợp Y gồm các muối và oxit (không thấy khí thoát ra). Hòa tan hoàn toàn Y cần dùng 300 ml dung dịch HCl 2M. Giá trị của V là A. 4,032. B. 4,480. C. 5,600. D. 5,376.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = 0,6 —> nH2O = 0,3 —> nO2 = 0,15 Bảo toàn khối lượng: mX + mCl2 + mO2 = mY —> nCl2 = 0,09 —> n khí = 0,24 —> v = 5,376 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP