Chất A là dẫn xuất của benzen có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất A là dẫn xuất c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất A là dẫn xuất của benzen có công thức nguyên là (CH)n. Biết 1 mol A cộng tối đa 4 mol H2 hoặc 1 mol Br2. Vậy A là A. etylbenzen. B. metylbenzen. C. vinylbenzen. D. ankylbenzen.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A + 4H2 —> A có 4 nối đôi C=C A + 1Br2 —> A có 1 nối đôi C=C ngoài nhánh. —> A là vinylbenzen C6H5-CH=CH2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP