Hiđrocacbon X cộng HCl theo tỉ lệ mol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hiđrocacbon X cộng H...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hiđrocacbon X cộng HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra sản phẩm có hàm lượng clo là 55,04%. X có công thức phân tử là A. C4H8. B. C2H4. C. C5H10. D. C3H6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX : nHCl = 1 : 1 —> Sản phẩm có 1Cl trong phân tử —> M sản phẩm = 35,5/55,04% = 64,5 —> MX = 64,5 – 36,5 = 28 X là C2H4.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP