Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có bao nhiêu đồng ph...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử là C5H12? A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các đồng phân C5H12: CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 (CH3)4C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP