Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với 200ml dung dịch HNO3 3,2M. Sau phản ứng thu được 2,24 lit khí NO (đktc) duy nhất và còn lại 1,46 gam kim loại không tan. Tìm m. BlueMoon trả lời 07.08.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi phần X đã phản ứng thành Fe (a) và O (b) nNO = 0,1; nHNO3 = 0,64 Do có Fe dư nên sản phẩm tạo muối Fe2+ và HNO3 hết. Bảo toàn electron: 2a = 2b + 0,1.3 nH+ = 0,64 = 0,1.4 + 2b —> a = 0,27 và b = 0,12 —> mX = 56a + 16b + 1,46 = 18,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP