Cho hỗn hợp tất cả đồng phân mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp tất cả đ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp tất cả đồng phân mạch hở của C4H8 tác dụng với H2O (H+, t°) thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng? A. 2. B. 4. C. 6. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C4H8 gồm các đồng phân CH2=CH-CH2-CH3, CH3-CH=CH-CH3 và CH2=C(CH3)2. Các đồng phân này hợp H2O tạo ra 4 ancol: CH2OH-CH2-CH2-CH3 CH3-CHOH-CH2-CH3 CH2OH-CH(CH3)2 (CH3)3C-OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP