Tìm số đồng phân cấu tạo của amino...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tìm số đồng phân cấu...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tìm số đồng phân cấu tạo của amino axit có công thức NH2-C3H5-(COOH)2?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
HOOC-CH(NH2)-CH2-CH2-COOH HOOC-CH2-CH(NH2)-CH2-COOH HOOC-CH(CH2NH2)-CH2-COOH HOOC-C(CH3)(NH2)-CH2-COOH HOOC-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH HOOC-C(CH3)(CH2NH2)-COOH HOOC-C(C2H5)(NH2)-COOH HOOC-CH(CH2CH2NH2)-COOH HOOC-CH(CHNH2-CH3)-COOH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP