Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm ankan...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm ankan A và ankin B thu được 16,8 lít CO2 (đktc) và 13,5 gam H2O. Vậy thành phần phần trăm theo thể tích của A, B lần lượt là A. 60%, 40%. B. 50%, 50%. C. 30%, 70%. D. 40%, 60%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = nH2O = 0,75 —> nA = nB —> Mỗi chất 50%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP