Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm propan và propen thu được 19,8 gam CO2 và 9 gam H2O. Thành phần phần trăm về khối lượng của propan trong hỗn hợp là A. 34,375%. B. 65,625%. C. 67,692%. D. 32,308%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol C3H8 và C3H6 nCO2 = 3a + 3b = 0,45 nH2O = 4a + 3b = 0,5 —> a = 0,05 và b = 0,1 —> %C3H8 = 34,375%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP