Khi clo hóa hỗn hợp 2 ankan người...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khi clo hóa hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khi clo hóa hỗn hợp 2 ankan, người ta chỉ thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan là A. etan và propan. B. isobutan và n–pentan. C. propan và isobutan. D. neopentan và etan.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Etan —> C2H5Cl Propan —> CH3-CH2-CH2Cl và CH3-CHCl-CH3 —> Clo hóa hỗn hợp etan và propan thu được 3 dẫn xuất monoclo.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP