Đốt cháy hoàn toàn 7 2 gam một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 7...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam một ankan X thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là A. C2H6. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nC = nCO2 = 0,5 nH = (mX – mC)/1 = 1,2 —> C : H = 5 : 12 —> X là C5H12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP