Cho C5H12 có một nguyên tử cacbon bậc...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho C5H12 (có một ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho C5H12 (có một nguyên tử cacbon bậc ba) tác dụng với Cl2 thì số cấu tạo monoclo tối đa thu được là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Cho C5H12 (có một nguyên tử cacbon bậc ba) có cấu tạo là (CH3)2CH-CH2-CH3 tác dụng với Cl2 thu được 4 dẫn xuất monoclo gồm: CH2Cl-CH(CH3)-CH2-CH3 CH3-C(CH3)Cl-CH2-CH3 CH3-CH(CH3)-CHCl-CH3 CH3-CH(CH3)-CH2-CH2Cl

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP