Đốt cháy hoàn toàn một ankan X mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn một ankan X mạch không phân nhánh thu được CO2 và H2O với nCO2 : nH2O = 4 : 5. X là A. propan. B. butan. C. isobutan. D. pentan.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tự chọn nCO2 = 4 và nH2O = 5 —> nX = nH2O – nCO2 = 1 —> Số C = nCO2/nX = 4 —> X là C4H10 X mạch thẳng nên X là butan.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP