Dẫn xuất thế monoclo của hiđrocacbon A chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn xuất thế monoclo...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn xuất thế monoclo của hiđrocacbon A chứa 45,22% clo theo khối lượng. Vậy A là A. C2H6. B. C3H6. C. C4H10. D. C3H8.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A là CnH2n+2 —> Dẫn xuất CnH2n+1Cl —> %Cl = 35,5/(14n + 36,5) = 45,22% —> n = 3 —> A là C3H8.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP