Clo hóa ankan A thu được các dẫn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Clo hóa ankan A thu ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Clo hóa ankan A thu được các dẫn xuất clo mà mỗi dẫn xuất đều chứa 10 liên kết đơn trong phân tử. Vậy A là A. propan. B. butan. C. pentan. D. hexan.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các dẫn xuất có cùng số liên kết đơn với ankan tương ứng —> Ankan có 10 liên kết. A có dạng CnH2n+2 —> Số liên kết đơn = n + 2n + 2 – 1 = 10 —> n = 3 —> A là C3H8 (propan).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP