Ứng với công thức phân tử C8H10 có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Ứng với công thức ph...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu công thức cấu tạo có chứa vòng benzen? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Có 4 công thức cấu tạo: C6H5-CH2-CH3 (etyl benzen) CH3-C6H4-CH3 (gồm 3 đồng phân vị trị o, m, p – xylen)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP