C5H8 có bao nhiêu đồng phân ankađien liên...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon C5H8 có bao nhiêu đồ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
C5H8 có bao nhiêu đồng phân ankađien liên hợp? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ankađien liên hợp có nối đôi xen kẽ nối đơn. C5H8 có 3 đồng phân liên hợp: CH2=CH-CH=CH2-CH3 (Gồm cis – trans của nối đôi thứ 2) CH2=C(CH3)-CH=CH2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP