Cho 0 4 mol hiđrocacbon A mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,4 mol hiđrocac...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,4 mol hiđrocacbon A mạch hở phản ứng hết với m + 85,6 gam dung dịch AgNO3/NH3 thu được kết tủa B và m gam dung dịch X. Công thức phân tử của A không thể là A. C2H2. B. C6H6. C. C8H8. D. C4H4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng: mA + m + 85,6 = m + mB —> mA + 85,6 = mB Chia 2 vế cho 0,4 —> MA + 214 = MB —> A thế 2 nguyên tử Ag tạo ra B —> A có 2 nối ba đầu mạch hoặc C2H2 —> k ≥ 4 hoặc C2H2 Vậy A không thể là C4H4 do chất này có k = 3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP