Đốt cháy hết 0 3 mol ankan và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hết 0,3 mol...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hết 0,3 mol ankan và 0,2 mol ankin thu được CO2 và 1,5 mol H2O. Công thức của chúng là A. CH4 và C3H4. B. C2H6 và C3H4. C. C2H6 và C2H2. D. C2H6 và C4H6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt n, m là số H của ankan và ankin —> nH = 0,3n + 0,2m = 1,5.2 —> 3n + 2m = 30 Do n, m chẵn và n ≥ 4 và m ≥ 2 nên n = m = 6 là nghiệm duy nhất. Ankan là C2H6 và ankin là C4H6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP