Hòa tan hoàn toàn x gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn x ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn x gam hỗn hợp E chứa Fe, Cu, CuO và các oxit của sắt bằng dung dich HNO3 20% thu được 3,36 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch T. Thêm vào T dung dịch KOH 1M đến khi kết tủa cực đại thì đã dùng hết 570 ml. Nhiệt phân hoàn toàn lượng kết tủa trên trong chân không thì thu được 19,76 gam hỗn hợp rắn. Mặt khác nếu cô cạn dung dịch T rồi nung trong không khí đến khi khối lượng không đổi thì thu được (x + 3,84) gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)2 trong dung dịch T là A. 6,60% B. 3,45% C. 2,26% D. 4,24%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nKOH = 0,57 —> nOH- = 0,57 —> nO2- = 0,285 m kim loại = 19,76 – 0,285.16 = 15,2 Quy đổi hỗn hợp thành Fe (a), Cu (b) và O (c) —> 56a + 64b = 15,2 nNO3- = 0,57 = 2c + 0,15.3 Khi cô cạn T rồi nung thu được Fe2O3 và CuO —> 160a/2 + 80b = (15,2 + 16c) + 3,84 —> a = 0,1; b = 0,15; c = 0,06 T chứa Fe2+ (u) và Fe3+ (v) —> u + v = 0,1 Bảo toàn electron: 2u + 3v + 0,15.2 = 2.0,06 + 0,15.3 —> u = 0,03 và v = 0,07 nHNO3 = 4nNO + 2nO = 0,72 —> mddT = x + mddHNO3 – mNO = 238,46 —> C%Fe(NO3)2 = 2,26%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP