Hỗn hợp E gồm glyxin axit glutamic metyl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm glyxin...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm glyxin, axit glutamic, metyl amin và propyl amin. Đốt cháy m gam E cần vừa đủ 0,8625 mol O2, thu được hỗn hợp khí T. Cho toàn bộ T qua dung dịch nước vôi trong dư, thấy bình đựng nước vôi trong tăng 43,45 gam và có 2,8 lit (đktc) một đơn chất khí thoát ra. Mặt khác m gam E phản ứng tối đa với m1 gam KOH. Gía trị của m1 là A. 11,2. B. 10,5. C. 9,6. D. 8,0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Gly = NH3 + CH2 + CO2 Glu = NH3 + 3CH2 + 2CO2 CH3NH2 = NH3 + CH2 C3H7NH2 = NH3 + 3CH2 Quy đổi X thành NH3 (x mol), CH2 (y mol) và CO2 (z mol) nO2 = 0,75x + 1,5y = 0,8625 mCO2 + mH2O = 44(y + z) + 18(1,5x + y) = 43,45 nN2 = 0,5x = 0,125 —> x = 0,25; y = 0,45; z = 0,2 —> nKOH = nCO2 = 0,2 —> mKOH = 11,2 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP