Cho 8 04 gam hỗn hợp hơi gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 8,04 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 8,04 gam hỗn hợp hơi gồm C2H2 và CH3CHO tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 55,2 gam kết tủa. Cho toàn bộ kết tủa này vào trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thấy có m gam chất rắn không tan. Vậy giá trị của m là A. 41,69 gam. B. 55,20 gam. C. 61,78 gam. D. 50,98 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol C2H2 và CH3CHO —> 26a + 44b = 8,04 Kết tủa gồm C2Ag2 (a) và Ag (2b) —> m↓ = 240a + 108.2b = 55,2 —> a = 0,14 và b = 0,1 Cho kết tủa vào HCl dư —> AgCl (2a) và Ag (2b) —> m rắn = 61,78 gam

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP