Đốt cháy hoàn toàn 0 23 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,23 mol hỗn hợp X gồm Glyxin và 2 amin đơn chức cần vừa đủ 20,44 lít O2 (đktc) sau phản ứng thu được 11,61 gam H2O. Cũng lượng X trên phản ứng tối đa bao nhiêu mol Brom? A. 0,33 B. 0,29 C. 0,18 D. 0,36

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO2 = 0,9125 và nH2O = 0,645 Quy đổi X thành CH2 (x), NH3 (0,23), H2 (y) và CO2 nO2 = 1,5x + 0,23.0,75 + 0,5y = 0,9125 nH2O = x + 0,23.1,5 + y = 0,645 —> x = 0,59 và y = -0,29 —> Để làm no X cần 0,29 mol H2 hoặc 0,29 mol Br2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP