Hỗn hợp X gồm Mg Al Al2O3 MgCO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Mg, Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al2O3, MgCO3. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch chứa 1,155 mol NaHSO4 và 0,105 mol NaNO3 thu được dung dịch Y chỉ chứa muối trung hoà, 4,872 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm 3 khí trong đó có 2 khí có cùng phân tử khối (tỉ khối của hỗn hợp khí Z so với He là 109/29). Dung dịch Y tác dụng tối đa với 74,48 gam KOH thu được m-7,28 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng MgCO3 trong hỗn hợp X là A. 12,844% B. 13,668% C. 11,554% D. 10,211%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Z gồm CO2, N2O (tổng 0,0675 mol) và H2 (0,15 mol) Quy đổi X thành Mg (a), Al (b), O (c) và CO2 (d) —> nN2O = 0,0675 – d Bảo toàn N —> nNH4+ = 2d – 0,03 Bảo toàn electron: 2a + 3b = 2c + 8(0,0675 – d) + 8(2d – 0,03) + 0,15.2 (1) nH+ = 1,155 = 2c + 10(0,0675 – d) + 10(2d – 0,03) + 0,15.2 (2) nKOH = 2a + 4b + (2d – 0,03) = 1,33 (3) m↓ = 58a = 24a + 27b + 16c + 44d – 7,28 (4) (1)(2)(3)(4) —> a = 0,1; b = 0,28; c = 0,14; d = 0,02 —> mX = 13,08 nMgCO3 = nCO2 —> %MgCO3 = 12,844%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP