Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một ax...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic đơn chức, một axit cacboxylic hai chức (hai axit đều mạch hở, có cùng số liên kết π) và hai ancol đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 2,912 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Thực hiện phản ứng este hóa m gam X (giả sử hiệu suất các phản ứng đều bằng 100%), thu được 3,36 gam sản phẩm hữu cơ chỉ chứa este. Phần trăm khối lượng của axit cacboxylic đơn chức trong X là A. 14,08%. B. 20,19%. C. 16,90%. D. 17,37%. tranhuyen trả lời 06.08.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,13 & nH2O = 0,15 —> Ancol no, mạch hở CnH2n+2-2kO2 (a) CmH2m+2-2kO4 (b) CxH2x+2O (a + 2b) nCO2 = na + mb + x(a + 2b) = 0,13 nH2O = a(n + 1 – k) + b(m + 1 – k) + (a + 2b)(x + 1) = 0,15 m este = a(14n + 34 – 2k) + b(14m + 66 – 2k) + (a + 2b)(14x + 18) – 18(a + 2b) = 3,36 Giải hệ trên (bằng cách đặt ẩn phụ): na + mb + x(a + 2b) = 0,13 (1) a(1 – k) + b(1 – k) = -0,03 (2) a + 2b = 0,05 (3) (2) —> k(a + b) = a + b + 0,03 —> k = 1 + 0,03/(a + b) (4) (3) —> 0,05 = a + 2b < 2(a + b) —> a + b > 0,25 Vậy 0,25 < a + b < a + 2b = 0,05 Đối chiếu (4) thì chỉ có a + b = 0,03 là thỏa mãn k nguyên. Vậy k = 2, a = 0,01 & b = 0,02 Thế vào (1) được: 0,01n + 0,02m + 0,05x = 0,13 —> n + 2m + 5x = 13 Do n ≥ 3, m ≥ 2 và x > 1 nên n = 3, m = 2 và x = 1,2 là nghiệm duy nhất. Vậy hỗn hợp X ban đầu chứa: CH2=CH-COOH: 0,01 HOOC-COOH: 0,02 CxH2x+2O: 0,05 —> mX = 4,26 gam —> %CH2=CH-COOH = 16,9%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP