Cho m gam Al tác dụng với V...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam Al tác dụn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam Al tác dụng với V ml dung dịch H2SO4 1M và HCl 1M thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với Ba(OH)2 thì đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của kết tủa vào số mol Ba(OH)2 như sau: Giá trị của y gần nhất với A. 93 B. 70 C. 58 D. 46,5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y chứa Al3+ (a), Cl- (b), SO42- (b) và H+ (c) Bảo toàn điện tích: 3a + c = b + 2b (1) Đoạn 1: Ba2+ + SO42- —> BaSO4 OH- + H+ —> H2O Đoạn 2: Ba2+ + SO42- —> BaSO4 3OH- + Al3+ —> Al(OH)3 Đoạn 3: 3OH- + Al3+ —> Al(OH)3 Kết thúc đoạn 3 thì các sản phẩm bao gồm Al(OH)3 (a); BaSO4 (b) và BaCl2 (0,5b) m↓ = 78a + 233b = 139,9 (2) nBa(OH)2 = b + 0,5b = 0,75 (3) Đoạn 4: Al(OH)3 + OH- —> AlO2- + 2H2O (1)(2)(3) —> a = 0,3; b = 0,5; c = 0,6 Khi kết thúc đoạn 1, nOH- = c = 0,6 —> nBaSO4 = nBa2+ = 0,3 —> y = mBaSO4 = 69,9

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP