Cho 10 44 gam hỗn hợp 2 anđehit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 10,44 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 10,44 gam hỗn hợp 2 anđehit no, mạch hở có khối lượng phân tử bằng nhau, trong phân tử chứa không quá 2 nhóm chức, phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 52,92 gam Ag. Biết thể tích hơi của hỗn hợp anđehit trên nhỏ hơn thể tích của 4,8 gam oxi đo cùng đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Một anđehit trong hỗn hợp có công thức là: A. C3H6O. B. C4H8O. C. C5H10O. D. CH2O.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hai anđehit cùng phân tử khối nên không thể là HCHO. nAg = 0,49 Nếu hai anđehit cùng đơn chức thì nX = nAg/2 = 0,245 —> MX = 42,61: Loại Nếu hai anđehit cùng 2 chức thì nX = nAg/4 = 0,1225 —> MX = 85,22: Loại Vậy X chứa 1 anđehit đơn chức và 1 anđehit 2 chức. Anđehit 2 chức dạng R(CHO)2 (a mol) —> Anđehit đơn chức dạng C2H5-R-CHO (b mol) nX < nO2 = 0,15 —> MX > 69,6 —> R > 11,6 nAg = 4a + 2b = 0,49 —> 4a + 4b > 0,49 —> nX = a + b > 0,1225 —> MX < 85,22 —> R < 27,22 Vậy 11,6 < R < 27,22 —> R = 14: -CH2- —> X gồm C3H7CHO và CH2(CHO)2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP