Cho từ từ 2a mol FeCl2 vào 200...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từ từ 2a mol FeC...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từ từ 2a mol FeCl2 vào 200 ml dung dịch X chứa AgNO3 (dư) và HNO3. Mối quan hệ giữa khối lượng kết tủa thu được và số mol FeCl2 phản ứng được biểu diễn bởi đồ thị sau: Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Nồng độ mol của HNO3 trong dung dịch X là A. 0,3M. B. 0,4M. C. 0,5M. D. 0,6M.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đoạn 1: Ag+ + Cl- —> AgCl 3Fe2+ + 4H+ + NO3- —> 3Fe3+ + NO + 2H2O nFeCl2 = a —> nAgCl = 2a = 0,1 —> a = 0,05 Đoạn 2: Ag+ + Cl- —> AgCl Ag+ + Fe2+ —> Ag + Fe3+ Kết thúc đoạn 2: nFeCl2 = 2a = 0,1 nAgCl = 4a = 0,2 —> nAg = 0,04 Bảo toàn electron: nFe2+ = nAg + 3nNO —> nNO = 0,02 —> nHNO3 = 4nNO = 0,08 —> CM = 0,4M

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP