Hòa tan hoàn toàn 23 46 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 23...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 23,46 gam hỗn hợp X gồm Mg, Cu(OH)2 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 0,92 mol NaHSO4, thu được dung dịch Y chỉ chứa 123,42 gam muối trung hòa và 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2, NO và H2, có tỉ khối so với He là 5,85. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 loãng, dư thu được 243,59 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Mg trong X là A. 33,76% B. 31,71% C. 32,74% D. 30,69%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nH2 = z nZ = nN2 + nNO + z = 0,1 mZ = 28nN2 + 30nNO + 2z = 0,1.23,4 —> nN2 = 0,33 – 14z và nNO = 13z – 0,23 Đặt a, b, c là số mol Mg, Cu(OH)2 và Fe(NO3)2 mX = 24a + 98b + 180c = 23,46 (1) Bảo toàn khối lượng —> nH2O = 0,45 Bảo toàn H —> nNH4+ = 0,5b – 0,5z + 0,005 m muối = 24a + 64b + 56c + 18(0,5b – 0,5z + 0,005) + 0,92(23 + 96) = 123,42 (2) nH+ = 0,92 = 2z + 12(0,33 – 14z) + 4(13z – 0,23) + 10(0,5b – 0,5z + 0,005) + 2b (3) nBaSO4 = 0,92 nOH- trong ↓ = 2nSO42- – nNa+ – nNH4+ = 0,915 – 0,5b + 0,5z m↓ = 0,92.233 + 24a + 64b + 56c + 17(0,915 – 0,5b + 0,5z) = 243,59 (4) (1)(2)(3)(4) —> a = 0,33; b = 0,03; c = 0,07; z = 0,02 —> %Mg = 33,76%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP