Hỗn hợp E gồm peptit mạch hở X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm peptit...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm peptit mạch hở X (CnHmO6Nt) và chất hữu cơ Y (C3H7O2N). Thủy phân hoàn toàn x mol E trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thì có 2x mol NaOH đã phản ứng, sau phản ứng được dung dịch chứa ancol Z, a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 37,56 gam E và cho sản phẩm cháy qua dung dịch NaOH dư, thì khối lượng dung dịch tăng 85,56 gam. Tỉ số của a : b là A. 3:2. B. 2:1. C. 1:1. D. 2:3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi E thành C2H3ON (2x), CH2 (y) và H2O (x) mE = 57.2x + 14y + 18x = 37,56 mCO2 + mH2O = 44(4x + y) + 18(3x + y + x) = 85,56 —> x = 0,24 và y = 0,42 Số N trung bình = 2x/x = 2, X có 5N và Y có 1N —> nX = 0,06 và nY = 0,18 Y là NH2-CH2-COO-CH3 —> nCH3OH = 0,18 nN = a + b = 2x nC = 2a + 3b = 4x + y – 0,18 —> a = b = 0,24 —> a : b = 1 : 1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP