Cho 4 23 gam hỗn hợp Mg và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 4,23 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 4,23 gam hỗn hợp Mg và Al vào dung dịch chứa AgNO3 0,84M và Cu(NO3)2 0,96M sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 23,12 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X chứa m gam muối . Cho X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH loãng (dư) thu được 10,39 gam kết tủa. Bỏ qua sự thủy phân của muối trong dung dịch. Giá trị của m gần nhất với A. 32. B. 33. C. 34 D. 35.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nMg < 4,23/24 —> mMg(OH)2 < 58.4,23/24 < 10,39 —> Kết tủa chứa cả Cu(OH)2 —> Mg, Al đã phản ứng hết nAgNO3 = 7x và nCu(NO3)2 = 8x. Đặt a, b, c là số mol Mg, Al và Cu(NO3)2 đã phản ứng. —> 24a + 27b = 4,23 m kim loại = 108.7x + 64c = 23,12 Bảo toàn electron: 2a + 3b = 7x + 2c m↓ = 58a + 98(8x – c) = 10,39 —> a = 0,12; b = 0,05; c = 0,125; x = 0,02 Dung dịch X chứa Mg(NO3)2 (a), Al(NO3)3 (b) và Cu(NO3)2 (8x – c) —> m muối = 34,99

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP