Cho từ từ dung dịch AgNO3 vào a...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từ từ dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từ từ dung dịch AgNO3 vào a mol bột Fe, sự phụ thuộc số mol Fe2+ vào số mol Ag+ được biểu diễn bởi đồ thị sau: Khi số mol Ag+ cho vào là 0,33 mol thì thu được kết tủa và dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít NO(đktc, sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của V là A. 0,448 B. 0,672 C. 1,120 D. 0,896

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn electron: nAg+ = 2nFe2+ + 3nFe3+ Khi nAg+ = 0,36 thì nFe2+ = 0,09 —> nFe3+ = 0,06 Bảo toàn Fe —> a = 0,15 Khi nAg+ = 0,33 thì X chứa nFe2+ = u và nFe3+ = v —> u + v = 0,15 và 2u + 3v = 0,33 —> u = 0,12 và v = 0,03 Bảo toàn electron: 3nNO = nFe2+ —> nNO = 0,04 —> V = 0,896 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP