Điện phân dung dịch hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch hỗn hợp X gồm CuSO4 và KCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi. Đồ thị biễu diễn tổng số mol khí thoát ra ở hai điện cực theo thời gian như sau: Khối lượng chất tan trong dung dịch X là A. 36,25 B. 37,74 C. 39,23 D. 40,72

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol Cl2, O2, H2 ở thời điểm 24125s. Đặt d = I/F —> a + b + c = 0,225 (1) Đoạn 1: Cl2 thoát ra ở anot —> ne = 2a = 5790d (2) Đoạn 2: O2 thoát ra ở anot Đoạn 3: H2 bên catot, bên anot vẫn là O2 thoát ra. —> ne = 2a + 4b = 24125d (3) ne tạo H2 = 2c = (24125 – 17370)d (4) (1)(2)(3)(4) —> a = 0,06; b = 0,095; c = 0,07; d = 1/48250 nKCl = 2a = 0,12 Bảo toàn electron: 2nCu + 2nH2 = 2nCl2 + 4nO2 —> nCu = 0,18 —> nCuSO4 = 0,18 —> m = 37,74

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP