Đun nóng m gam hỗn hợp X chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng m gam hỗn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng m gam hỗn hợp X chứa S và Fe. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp rắn Y, thêm từ từ đến dư dung dịch HCl thì thấy thoát ra 3,36 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối với H2 là 35/3 . Giá trị m là A. 8,8 gam B. 11,6 gam C. 14,4 gam D. 9,6 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí thoát ra gồm H2S (0,1) và H2 (0,05) —> nFeS = 0,1 và nFe dư = 0,05 —> mX = mY = mFeS + mFe = 11,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP