Đốt cháy hoàn toàn a gam ancol X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn a gam ancol X no, đơn chức, mạch hở cần vừa đủ 10,08 lít O2 (đo đktc) thu được sản phẩm gồm CO2 và 7,2 gam H2O. Mặt khác, cho 2a gam ancol X qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng m gam. Giá trị m là A. 11,8 gam B. 9,0 gam C. 4,5 gam D. 12,0 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO2 = 0,45 X no, đơn chức —> nCO2 = nO2/1,5 = 0,3 nX = nH2O – nCO2 = 0,1 —> Số C = nCO2/nX = 3 X là C3H7OH (0,1 mol) Dẫn 0,2 mol X qua Na dư —> m tăng = 0,2.59 = 11,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP