Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Al, Al2O3 và Al(OH)3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20%. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được 273,75 gam dung dịch Al2(SO4)3 21,863% và 5,04 lít H2 (đktc). Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính giá trị m.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,225 2Al + 3H2SO4 —> Al2(SO4)3 + 3H2 0,15…….0,225…………0,075……0,225 Đặt a, b là số mol Al2O3 và Al(OH)3 Al2O3 + 3H2SO4 —> Al2(SO4)3 + 3H2O a…………….3a………………a 2Al(OH)3 + 3H2SO4 —> Al2(SO4)3 + 6H2O b…………………1,5b…………….0,5b nAl2(SO4)3 = 0,075 + a + 0,5b = 273,75.21,863%/342 (1) nH2SO4 = 0,225 + 3a + 1,5b —> mddH2SO4 = 98(0,225 + 3a + 1,5b)/20% —> mdd = (0,15.27 + 102a + 78b) + 98(0,225 + 3a + 1,5b)/20% – 0,225.2 = 273,75 (2) (1)(2) —> a = 0,05 và b = 0,1 —> m = 0,15.27 + 102a + 78b = 16,95

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP