Đốt cháy hoàn toàn 0 45 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,45 mol hỗn hợp X gồm C2H2, C2H4, C2H6, C3H4 cần vừa đủ 32,48 lít O2 (đo đktc). Mặt khác dẫn 0,45 mol X qua dung dịch brom dư thấy có 0,55 mol brom phản ứng. 0,45 mol hỗn hợp X có khối lượng là A. 12,6 gam B. 13,8 gam C. 15,4 gam D. 16,6 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
k = nBr2/nX = 11/9 Đặt nCO2 = u và nH2O = v bảo toàn O —> 2u + v = 1,45.2 nX = 0,45 = (u – v)/(k – 1) —> u = 1 và v = 0,9 —> mX = mC + mH = 12u + 2v = 13,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP